Käpik on erivajadustega inimeste poolt loodud võrgustik, mille keskne eesmärk on ühiselt korraldada käsitöötoodete tootmist ja turustamist.

Teeme koostööd disaineritega, üliõpilastega ja vabatahtlikega, erinevate ettevõtete ja asutustega, kellelt võiks saada toormaterjali ja allhanketöid või tellimusi.

Kutsume endaga liituma organisatsioone, mis tegelevad erivajadustega inimeste käsitööga, olgu need siis loodud avaliku või erasektori poolt, samuti üksikisikuid, kes ise midagi toodavad ja müüvad.

Asutused ja ettevõtted, kes on sooviksid tellida erivajadustega inimeste poolt valmistatud käsitööd, saatke oma soov meile, kirjutades info@kapik.ee

Leiame teie vajadustele kõige parema lahenduse!